Noordelijke Lustwarande
Groene cultuurparels als een grensoverschrijdende recreatieve verbinding tussen monumentale steden, dorpen en gebouwen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland.

De Noordelijke Lustwarande is in beeld gekomen door onderzoek naar historische parken en tuinen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Het blijkt dat de meeste parken en tuinen gelegen zijn op de veenflank tussen het hoger gelegen zandrug van het Drentse Plateau en het kleiweidegebied langs de Waddenkust. Dit bijzondere landschap is aantrekkelijk door de kleinschalige coulissen van singels en houtwallen en de bodem is geschikt voor de ontwikkeling van bijzondere vegetaties, zoals onder andere de stinzenplanten.

Het blijkt dat de ontstaansgeschiedenis van onder andere de 19e eeuwse landschapsparken, historische tuinen en parken in de regio Friesland Groningen, Drenthe, Ostfriesland en Emsland veel overeenkomsten heeft, zowel qua aanleg en architectuur al qua verhaal van opdrachtgevers en familierelaties.


De doelstelling van het project is een inventarisatie naar het netwerk van het groene erfgoed en de recreatie in toerisme in de Eems-Dollard Regio (EDR). Het gaat om tevens om een inventarisatie en lokalisatie van de landschapsparken en het historische landschap. Het project is gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden tussen eigenaren, ondernemers, recreatieve instellingen en (groene) erfgoedbeheerders te realiseren.
Lees meer

 

Nördliche Lustwarande
Grüne Kulturperlen als eine grenzüberschreitende Freizeitverbindung zwischen monumentalen Städten, Dörfern und Gebäuden in den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland.


Die Nördliche Lustwarande ist durch Forschungsarbeiten zu historischen Parks und Gärten in den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland bekannt geworden. Es scheint, dass die meisten Parks und Gärten in den Moorböden zwischen den höher liegenden Sandböden des Drentsche Plateau und den Tongebieten entlang der Wattenmeer Küste gelegen sind. Diese wertvolle Kulturlandschaft ist durch kleine Szenen aus Gräben und Hecken und aufgrund der Eignung des Bodens für besondere Vegetationen, so wie zum Beispiel die Stinsenpflanzen so attraktiv.

Die Stärke dieses Projektes steckt darin, dass die Kette der Landschaftsparks aus dem 19. Jahrhundert, historischen Gärten und Parks genau über die Grenzen hinweg geht. Das Grüne Erbe von Friesland, Groningen, Drenthe, Ostfriesland und Emsland zeigt viele Gemeinsamkeiten, sowohl in Bau und Architektur als auch in den Geschichten der Auftraggeber und Familienbeziehungen.

Eine Bestandsaufnahme des Netzwerks dieses Grünen Erbes in der Ems-Dollart-Region (EDR) hat gezeigt, dass viele Besitzer, Unternehmer und Verwalter es als elementar betrachten, diese wertvolle Kollektion des Grünen Erbes gemeinsam zu erhalten und das Wissen über den Erhalt und Unterhalt zu teilen und zu entwickeln.
Lese mehr