Noordelijke Lustwarande, groen erfgoed voor lust
en nut

De Noordelijke Lustwarande is een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland.

Ontdekkingstocht naar de kracht van de samenhang tussen groene parels en de kans voor samenwerking tussen Noord Nederland en Noordwest Duitsland.

Die nördliche Lustwarande, Grünes Erbe zum Wohlfühlen und zur sinnvollen Nutzung

Die Parkanlagen im Norden – die Noordelijke Lustwarande – ist eine Perlenkette grünen Erbguts, die sich über zwei Länder vom IJsselmeer in den Niederlanden bis zur Weser in Deutschland erstreckt.

Eine Entdeckungsreise in die Stärke der Verbindung zwischen den grünen Perlen und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland.

Start live stream: 7 juli 2022, 14:25 uur

Link Livestream

https://collegerama.tudelft.nl

Nieuws

Webinar Steenhuizen en Stinzenplanten
Donderdag 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei van 14.00 tot 16.30 uur vindt plaats het tweetalig webinar ‘Noordelijke Lustwarande: stinzenflora in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland’.

Webinar Steinhäuser und Stinzenpflanzen
Donnerstag, 20. Mai 2021

Am Donnerstag, den 20. Mai von 14.00 bis 16.30 Uhr, findet das zweisprachige Webinar „Nördliche Lustwarande: Stinzenpflanzen in den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland“ statt.

Martenastate Koarnjum Sjoerd Hogerhuis

Lancering website Stinzenflora-monitor seizoen 2021

Het vroege voorjaar breekt aan, de dagen lengen en overal komen de bloembollen tevoorschijn. De stinzenflora verleiden om op pad te gaan. Het aanbreken van het stinzenflora-seizoen vormt een mooie aanleiding voor de lancering van de nieuwe website www.stinzenflora-monitor.nl.

Artikel Noordelijke Lustwarande: groen erfgoed voor lust en nut, Erfgoedmagazine

Thema’s    Themen

Parksteden landschap Prinsentuin
Historische parksteden en parken
Historische Parkstädte und Parks
Romantiek ban het noorden - Martenatuin
Romantiek van het rijke Noorden
Die Romantik des reichen Nordens
Steenhuizen en stinzenplanten
Steinhäuser und Stinzenpflanzen
Toonaangevende tuinarchitectuur
Herausragende Landschaftsarchitektur
Web van waterwegen
Web van waterwegen
Ein Netz aus Wasserstrassen
Weidse Waterrijk
Weidse waterrijke Waddenland
Weites wasserreiches Wattengebiet
Menu