Op basis van het geringe aantal aanmeldingen heeft het bestuur besloten om het Erfgoedcongres op 1 en 2 november niet door te laten gaan.

In plaats daarvan wordt op vrijdag 2 november een Werkconferentie georganiseerd bij de RCE te Amersfoort van 9.30 tot 13 uur.

Doel van de werkconferentie is het benoemen van de majeure opgaven (klimaat, water, energie, leefbaarheid, herbestemming) en de rol, die het erfgoed van landgoederen en landgoederenzones in relatie met de cultuurlandschappen daarbij kan spelen.

De werkconferentie is de opmaat naar een congres en een aantal deelsessies op locatie in 2019. Het programma wordt deze week op de website gepubliceerd. De deelname aan de werkconferentie is gratis. Graag aanmelden via info@lustwarande.eu

Romantiek ban het noorden - Martenatuin
Menu