Arcadian Landscapes

  • Share knowledge
  • New heritage policy
  • Increase public reach

2018 was het jaar van het Europese Culturele Erfgoed en Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018). Reden voor de organisatie van LF 2018 om aandacht te besteden aan de maatschappelijke waarde en de steeds grotere betekenis van het groene en rode culturele erfgoed voor cultuurtoerisme en de vrijetijdseconomie. Deze betekenis en daaraan verbonden nieuwe functies zijn noodzakelijk voor de instandhouding en toekomstbestendigheid van het culturele erfgoed. Daarmee creëert erfgoed een plek in het dynamische landschap en binnen de verschillende overheidslagen, die verantwoordelijk zijn voor het ‘behoud door ontwikkeling’. De komst van de nieuwe omgevingswet en het terugtreden van de rijksoverheid, maakt een heldere en werkbare visie van provincies en gemeentes op deze materie steeds belangrijker. Ook in andere (Noord) Europese landen is er een actuele en urgente opgave om het rode erfgoed mét het groene erfgoed beter te verbinden aan het omliggende landschap, om daarmee een groter publiek te bereiken en meer mogelijkheden te creëren voor beheer en onderhoud. Het is om deze reden van belang om over de grenzen te kijken, om te bouwen aan een netwerk en ervaringen en valkuilen te delen.

Aan de Stichting Noordelijke Lustwarande is gevraagd om een internationale conferentie te organiseren, Arcadian Landscapes. Daarbij is het Interreg netwerkproject Noordelijke Lustwarande van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland representatief voor de gebiedsgerichte aanpak van het cultureel erfgoed.

Menu