Martenastate Koarnjum Sjoerd Hogerhuis

Lancering website Stinzenflora-monitor seizoen 2021

WEBSITE STINZENFLORA-MONITOR Het vroege voorjaar breekt aan, de dagen lengen en overal komen de bloembollen tevoorschijn. De stinzenflora verleiden om op pad te gaan. Groen erfgoed van tuinen en parken met stinzenflora Het aanbreken van het stinzenflora-seizoen vormt een mooie aanleiding voor de lancering van de nieuwe website www.stinzenflora-monitor.nl. Deze website is geïnitieerd door stichting…
Lees verder

Arcadian Landscapes

Share knowledge New heritage policy Increase public reach 2018 was het jaar van het Europese Culturele Erfgoed en Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018). Reden voor de organisatie van LF 2018 om aandacht te besteden aan de maatschappelijke waarde en de steeds grotere betekenis van het groene en rode culturele erfgoed voor cultuurtoerisme en de vrijetijdseconomie.…
Lees verder
Menu