Parken

De Noordelijke Lustwarande is een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland. Het verbindt de historische steden Stavoren, Leeuwarden, Groningen, Winschoten in Nederland met Leer, Aurich, Norden en Oldenburg in Duitsland. Dit parelsnoer is gelegen in een aantrekkelijk historisch cultuurlandschap waarin erfgoed en ecologie worden afgewisseld.

Lees meer
Lees meer

Het aantrekkelijke landschap wordt hier bepaald door de veenweideflank, gelegen tussen het kleiweidegebied van de Wadden en het hoger gelegen Drentsplateau. Deze uitgestrekte zone bestaat uit vele variaties en kan worden ingedeeld in deelgebieden met een eigen opbouw en identiteit. Elk gebied vertelt zijn eigen verhaal en heeft een eigen identiteit.

Met een kaart op de website worden de verschillende schaalniveaus in beeld gebracht: van de Noordelijke Lustwarande als geheel, de deelgebieden tot aan de schaal van historische tuinen en parken.

Parks

Die Parkanlagen im Norden – die Noordelijke Lustwarande – formen eine Perlenkette grünen Erbguts, die sich über zwei Länder vom IJsselmeer in den Niederlanden bis zur Weser in Deutschland erstreckt. Sie verbindet die historischen Städte Stavoren, Leeuwarden, Groningen und Winschoten in den Niederlanden mit Leer, Aurich, Norden und Oldenburg in Deutschland. Diese Perlenkette ist in eine reizvolle historische Kulturlandschaft eingebettet, in der Kulturerbe und Ökologie eine wichtige Rolle spielen.

Weiterlesen
Weiterlesen

Diese Landschaft wird von Torfweiden bestimmt, die zwischen dem Lehmwiesengebiet des Wattenmeeres und dem höheren Drentsplateau liegen. Neben den Gemeinsamkeiten bietet diese ausgedehnte Landschaft viele Variationen und lässt sich in Bereiche mit eigener Struktur und Identität unterteilen. Jede Gegend hat ihre eigene Geschichte.

Eine Karte auf der Website zeigt die verschiedenen Maßstabsebenen: von der nördlichen Lustwarande als Ganzes über die Teilgebiete bis hin zu den historischen Gärten und Parks

Menu