Parken

De Noordelijke Lustwarande is een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland. Het verbindt de historische steden Stavoren, Leeuwarden, Groningen, Winschoten in Nederland met Leer, Aurich, Norden en Oldenburg in Duitsland. Dit parelsnoer is gelegen in een aantrekkelijk historisch cultuurlandschap waarin erfgoed en ecologie worden afgewisseld.

Parks

Die Parkanlagen im Norden – die Noordelijke Lustwarande – formen eine Perlenkette grünen Erbguts, die sich über zwei Länder vom IJsselmeer in den Niederlanden bis zur Weser in Deutschland erstreckt. Sie verbindet die historischen Städte Stavoren, Leeuwarden, Groningen und Winschoten in den Niederlanden mit Leer, Aurich, Norden und Oldenburg in Deutschland. Diese Perlenkette ist in eine reizvolle historische Kulturlandschaft eingebettet, in der Kulturerbe und Ökologie eine wichtige Rolle spielen.

Menu