Weidse waterrijke Waddenland

De kracht van het noorden is de leegte, de ruimte en de rust. Het is het landschap dat door de zee werd gevormd en door mensenhanden werd gemaakt. Nog altijd is de eeuwenlange strijd tegen het water te ervaren door de vele geulen, slenken, kwelderwallen, dijken, terpen, wierden en Warften (D). Het icoon van dit dijkenlandschap aan de Waddenkust is de kilometerslange Waddendijk, die als belvedère boven land, wad en zee uitsteekt en een weergaloze, eindeloze horizon zichtbaar maakt.

Benut de belvedère van het landschap

Weites wasserreiches Wattengebiet

Die Kraft des Nordens ist die Leere, der Raum und die Ruhe. Es ist eine Landschaft, die vom Meer geformt und von Menschenhand geschaffen wurde. Noch immer ist der jahrhundertelange Kampf gegen das Wasser durch die vielen Kanäle, Gräben, Salzwiesen, Deiche, Hügel, Kehlen und Warften (D) zu sehen. Ikone dieser Deichlandschaft an der Wattenküste ist der kilometerlange Wattendeich, der sich als Aussichtspunkt über Land, Watt und Meer abhebt und einen unvergleichlichen, endlosen Horizont sehen lässt.

Nutzen Sie das Erleben der Landschaft.

Parksteden landschap Prinsentuin
Historische parksteden en parken
Historische Parkstädte und Parks
Romantiek ban het noorden - Martenatuin
Romantiek van het rijke Noorden
Die Romantik des reichen Nordens
Steenhuizen en stinzenplanten
Steinhäuser und Stinzenpflanzen
Toonaangevende tuinarchitectuur
Herausragende Landschaftsarchitektur
Web van waterwegen
Web van waterwegen
Ein Netz aus Wasserstrassen
Menu