Nieuwsbrief augustus 2018   I   Newsletter August 2018
View this email in your browser
De nieuwe website is één van de resultaten van het tweede netwerkproject. In deze nieuwsbrief infomeren we u over de nieuwe ontwikkelingen en producten van de Noordelijke Lustwarande en de wijze waarop u vrienden van de stichting kunt worden. Daarnaast leest u in de nieuwsbrief over de activiteitenagenda en het symposium Arcadian Landscapes, dat verplaatst is van september naar 1 en 2 november 2018. 
                                                                                                                                 

Die neue Website ist eines der Ergebnisse des zweiten Netzwerkprojekts. In diesem Newsletter informieren wir Sie über die neuen Entwicklungen und Produkte der Noordelijke Lustwarande und wie Sie Freunde der Stiftung werden können. Außerdem finden Sie im Newsletter Informationen zum Veranstaltungskalender und dem Symposium Arcadian Landscapes, das vom September auf den 1. und 2. November 2018 verschoben wurde.
NIEUWE WEBSITE
De nieuwe website is het visitekaartje voor de Noordelijke Lustwarande, een gebruiksvriendelijke site, die eenvoudig aangevuld kan worden en een bruikbaar product voor het netwerk is. Het resultaat hiervan kunt u zien op www.lustwarande.eu.

Een belangrijke aanwinst is de interactieve kaart van Noord-Nederland en Noordwest Duitsland met locaties van de verschillende bijzondere historische tuinen en parken die voor het publiek te bezoeken zijn. Tevens is er een activiteitenagenda met een overzicht van onder andere evenementen en tentoonstellingen op de verschillende locaties. Daarnaast wordt met een zekere regelmaat nieuwe informatie verstrekt zoals een nieuwsbrief.

Eventuele opmerkingen of aanvullingen ontvangen wij graag via info@lustwarande.eu.

NEUE WEBSITE
Die neue Website ist die Visitenkarte für die Noordelijke Lustwarande – eine benutzerfreundliche Website, die leicht zu erweitern ist und ein nützliches Instrument für das Netzwerk darstellt. Das Ergebnis ist zu sehen unter
www.lustwarande.eu.

Eine wichtige Neuerung ist die interaktive Karte der nördlichen Niederlande und Nordwestdeutschlands mit den Standorten der verschiedenen besonderen historischen Gärten und Parks, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Außerdem gibt es einen Veranstaltungskalender mit einer Übersicht über die Veranstaltungen und Ausstellungen an den verschiedenen Standorten. Darüber hinaus werden regelmäßig neue Informationen, wie z. B. ein Newsletter, veröffentlicht.

Kommentare und Ergänzungen können Sie uns gerne zukommen lassen über
info@lustwarande.eu

VRIENDEN VAN STICHTING NOORDELIJKE LUSTWARANDE
De Stichting Noordelijke Lustwarande heeft tot doel om het groene erfgoed van onder andere de landgoederen en buitenplaatsen in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland beleefbaar en bereikbaar te maken voor cultuurtoerisme. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten en producten ontwikkeld.

Indien u deel wilt nemen aan dit netwerk en dit initiatief ondersteunt kunt u zich aanmelden als Vriend van Stichting Noordelijke Lustwarande. De jaarlijkse bijdrage is € 37,50 voor particulieren en ideële instellingen (ANBI) en voor commerciële instellingen € 100,-. De contributie geldt voor 2019, waarbij eenmalig ook 2018 is verrekend. Vrienden van de Noordelijke Lustwarande worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse netwerkdag op een van de prachtige locaties.

Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw historische tuin, park of landgoed onder de aandacht te brengen. Zo kunt u via de website uw landgoed/park laten zien via een doorlinkpagina. Daarmee ontstaat een fraai beeld van alle historische parken en tuinen, die te bezichtigen zijn. Tevens kunt u uw activiteiten aanmelden voor de activiteitenagenda, die u op de website kunt vinden en waarop vanaf september de activiteiten worden vermeld.


FREUNDE DER STIFTUNG NOORDELIJKE LUSTWARANDE
Ziel der Stiftung Noordelijke Lustwarande ist es, das grüne Erbe der Landgüter und Ländereien im Norden der Niederlande und Nordwestdeutschlands erlebbar und für den Kulturtourismus zugänglich zu machen. Hierfür werden verschiedene Veranstaltungen und Angebote entwickelt.

Wenn Sie am Netzwerk teilnehmen und diese Initiative unterstützen möchten, können Sie sich als Freund der Stichting Noordelijke Lustwarande registrieren. Der Jahresbeitrag beträgt 37,50 € für Privatpersonen und gemeinnützige Einrichtungen (ANBI) und 100 € für kommerzielle Unternehmen. Der Beitrag gilt mit einer einmaligen Zahlung im Jahr 2018 für das Jahr 2019. Freunde der Noordelijke Lustwarande werden zum jährlichen Netzwerktag an einen der wunderschönen Standorte eingeladen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, der Öffentlichkeit Ihren historischen Garten, Park oder Ihr historisches Landgut vorzustellen.

Zum Beispiel können Sie die Website nutzen, um Ihr Landgut oder Ihren Park über eine Linkseite anzuzeigen. Auf diese Weise entsteht ein wunderschöner Überblick über alle historischen Parks und Gärten, die zu besichtigen sind. Außerdem können Sie Ihre Veranstaltungen im Veranstaltungskalender anmelden, der auf der Website zu finden ist und auf dem ab September die Veranstaltungen veröffentlicht werden.
ENQUÊTE 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een enquête, waarmee u uw wensen en behoeften als eigenaar of exploitant van een historisch landgoed, buitenplaats of park kunt aangeven. Daarmee willen we een overzicht krijgen van de activiteiten  waar de stichting zich de komende jaren op kan gaan richten, om aan de behoeften van eigenaren en exploitanten te kunnen voldoen.
Uw inbreng ontvangen wij graag in de vorm van de beantwoording van deze vragenlijst. Dit kan via het e-mailadres:
info@lustwarande.eu.

DOWNLOAD ENQUÊTE
                                                                                                                                                         

UMFRAGE 
Mit diesem Newsletter erhalten Sie eine Umfrage, in der Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse als Eigentümer oder Betreiber eines historischen Anwesens, Landsitzes oder Parks angeben können. Auf diese Weise wollen wir uns einen Überblick über die Arbeitsschwerpunkte der Stiftung in den kommenden Jahren verschaffen, um den Bedürfnissen der Eigentümer und Betreiber gerecht zu werden.
Gerne erhalten wir Ihre Anregungen in Form einer Beantwortung dieses Fragebogens. Hierzu können Sie die E-Mail-Adresse:
info@lustwarande.eu nutzen.

DOWNLOAD UMFRAGE
SYMPOSIUM ARCADIAN LANDSCAPES; 1 & 2 NOVEMBER 2018
SAVE THE DATE 

Het internationale erfgoedcongres Arcadian Landscapes heeft een nieuwe datum en wordt georganiseerd op 1 en 2 november 2018. De locatie is het prachtige landgoed Stania State, ten noorden van Leeuwarden. Tijdens het inspirerende en gevarieerde tweedaagse congres staat de verbinding van het culturele erfgoed met het cultuurhistorische landschap in Noordwest-Europa centraal. Nieuw onderzoek en reflecties worden gepresenteerd door toonaangevende sprekers als Tom Williamson (UK), Heike Düselder (D), Hans Renes (NL) en Hanneke Ronnes (NL). Tijdens interactieve sessies is er veel ruimte voor actuele opgaven om het rode erfgoed met het groene erfgoed beter te verbinden  met het omliggende landschap. De praktijk wordt opgezocht tijdens een afsluitende excursie in het landgoederenlandschap Oranjewoud.
Voor meer informatie:
www.arcadianlandscapes.com 

DAS SYMPOSIUM ARCADIAN LANDSCAPES AM 1. UND 2. NOVEMBER
HALTEN SIE DEN TERMIN FREI

Der internationale Kongress zum Kulturerbe Arcadian Landscapes hat einen neuen Termin und findet am 1. und 2. November 2018 statt. Als Standort wurde das schöne Landgut Stania State, nördlich von Leeuwarden, gewählt. Während des inspirierenden und abwechslungsreichen zweitägigen Kongresses steht die Verbindung des kulturellen Erbes mit der kulturhistorischen Landschaft in Nordwesteuropa im Mittelpunkt. Neue Forschungsergebnisse und Überlegungen werden von führenden Referenten wie Tom Williamson (UK), Heike Düselder (D), Hans Renes (NL) und Hanneke Ronnes (NL) vorgestellt. Während der interaktiven Sitzungen ist Raum für aktuelle Aufgaben, um das rote Kulturerbe besser mit dem grünen Kulturerbe und der umgebenden Landschaft zu verbinden. Bei einem abschließenden Ausflug in die Landschaft der Landgüter von Oranjewoud soll die Praxis im Vordergrund stehen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadianlandscapes.com.
info@lustwarande.eu
WWW.LUSTWARANDE.EU
Copyright © Lustwarande, All rights reserved.

PRIVACYBELEID
Uw gegevens zijn opgeslagen in onze bestaande mailinglijst. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de Lustwarande nieuwsbrieven. Indien u geen toestemming verleent voor het gebruiken van uw gegevens, klik dan op onderstaande link, uw gegevens zullen dan verwijderd worden.

Mijn gegevens verwijderen voor deze nieuwsbrief

Löschen Sie bitte meine Daten für diesen Newsletter